Avaluacions

1a Avaluació: Decembre

  • Dimecres2, jueves 3, divendres 4 , dijous 10 i divendres 11.
  • Lliuramenr de notes dilluns 21 i dimarts 22

2ª Avaluació: Març

  • Del dilluns 8 al divendres 12
  • Lliurament de notes dimecres 17 i dijous 18

3a Avaluació i Final: Juny

  • Del dilluns 31 de maig al divendres 4 de juny
  • Lliurament de notes dilluns 21 de juny