E. Elementals

L’alumnat que haja superat la prova d’accés al conservatori, podrà formalitzar la matrícula del 13 al 15 de setembre.

El procediment a seguir el pot veure en el següent enllaç: MATRICULES CURSOS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

INFORMACIÓ TAXES

TAXES MATRICULA ENSENYAMENTS ELEMENTALS CURS 2021-22