E. Elementals

INSCRIPCIONS ENSENYAMENTS ELEMENTALS PER Al CURS 2021-22

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’accés als Ensenyaments Elementals (de 1r a 4t curs). Alumnat nou ingrés

Dates per a realitzar la inscripció: De l’1 de juny a les 9:00h al 9 de juny de 2021 a les 15h.

Procediment: Emplenar sol.licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS –  L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

Termini de resolució: Llistes provisionals per a realitzar les proves d’accés, 14 de juny. Llistes definitives per a realitzar les proves d’accés, 18 de juny. Es publicaran en aquesta web.

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS A LA PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS (14 de juny)

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS A LA PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS (18 de juny)

Dates de realització de les proves: del 6 al 9 de setembre, tots dos inclusivament. El dia i l’hora exacta se’ls comunicarà per correu electrònic.

Resultats de les proves: La llista d’aprovats/admesos es farà pública el divendres 10 de setembre.

Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 al 15 de setembre.  MATRICULACIÓ

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Proves d’AccésEnllaç Proves Accés Ensenyaments Elementals

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Normativa:

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2021 (GVA)

EXCEPCIONALITATS

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació. Article 7

Alumnat amb edat menor de l’ordinària, (menys de 8 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MENOR DE L’ORDINÀRIA

Alumnat amb edat major de l’ordinària, (més de 12 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MAJOR DE L’ORDINÀRIA